Vnitřní minerální stěrky

Mineralní difúzní sulfátostálé stěrkové systémy

Minerální stěrka ochrání sanační omítku v nejvíce zavlhlém pásmu a také eliminuje průnik solí do omítkového systému. Stěrka je difúzní, tedy paropropustná, umožňujicí dýchání zdiva, nezpůsobuje nárust zemní vlhkosti a současně je také odolná vůči solím, zejména síranovým sloučeninám. Stěrka na vnitřních plochách zdiva bude přes těsnicí přechodový fabion přetažena na nové podkladní betony. Plošné izolace podlah se potom propojí se stěrkovou izolací zdiva a bude tak v celém půdorysu sanovaných prostor vytvořena souvislá a spojitá hydroizolační bariéra.

Systém tvoří tři materiály, které se kombinují podle způsobu zatížení.

Hydrofobizační a mineralizační penetrace

Hydrofobizujicí penetrace na bázi esteru kyseliny křemičité, které zpevňuje a hydrofobizuje podklad, blokuje vodorozpustné soli v konstrukci a urychluje tuhnutí následně aplikovaných materiálů

Vyrovnání podkladu

Nesmrštivá, rychletuhnoucí těsnící malta pro vyrovnání podkladu. Lze ji nanášet v jednom kroku až do tloušťky 50 mm, což umožňuje vyrovnat a utěsnit spáry a kaverny ve starém zdivu. Dále se dá použít pro vytvoření těsnícího klínu (fabiónu) ve styku stěny a podlahy, kde pomáhá utěsnit složitý detail mezi podlahou a stěnou a zajišťuje plynulý přechod a napojení vodorovné a svislé hydroizolace.

Minerální sulfátostálá difúzní těsnící stěrka

Minerální těsnící stěrka vybavená sulfátostálými pojivy. Vyznačuje se velmi vysokou adhezí k podkladu, čímž zajišťuje těsnost izolované konstrukce i proti negativní tlakové vodě.

 

Postup provádění hydroizolační stěrky (zvýšené zatížění)

Minerální těsnící sulfátostálý strkový systém

Navržené řešení je v plném souladu se směrnicí WTA 4-6-98 Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se zeminou.

 

 

 

Tato stránka používá cookies. Vice info