Plošná injektáž zdiva

Plošná injektáž zdiva

Plošná injektáž zdiva

       

                                                                 

 

 

Plošná injektáž řeší plošné utěsnění stavební konstrukce pod úrovní terénu. Vrty se provedou ve stanovené osové vzdálenosti a zpravidla zasahují do 2/3 tloušťky stěny. Jejich rozteč a nutný injektážní tlak se stanoví dle charakteru injektovaného materiálu. V rámci provádění doporučujeme provést povrchové utěsnění plochy injektované konstrukce. Tento krok zamezí úniku injektážní hmoty mimo zájmovou oblast, eliminuje účinky zbytkového zavlhčení a připraví podklad pro aplikaci dalších, většinou omítkových, souvrství

Injektážní materiál musí odpovídat struktuře zdiva a musí v ní vytvořit souvislou homogenní hydroizolační clonu.

Jako u ostatních druhů injektážních clon je nutné předem zjistit a zadokumentovat následující údaje

  •  obsah vlhkosti ve zdivu
  •  tloušťka stěny
  •  teplota konstrukce, prostředí a injektážního materiálu
  •  druh a reakční doba injektážního materiálu
  •  injektážní zařízení
  •  injektážní tlak
  •  spotřeba injektážního materiálu na jeden vrt resp. m2

Po ukončení injektáže a odstranění injektážních pakrů je nutné vyplnění vrtů maltou o nízké smrštivosti, popř. maltou rozpínavou.

 

 

Tato stránka používá cookies. Vice info