Redukce bobtnání

redukce bobtnání antihygro

Celá řada druhů přírodního kamene obsahuje bobtnavé jílovité minerály. Většinou jsou to vrstvené křemičitany, které se svou strukturou podobají knize. Při odpovídající vlhkosti jsou díky schopny ukládat případně mezi svými vrstvami vodu. Při tomto procesu, který se nazývá „hygrická dilatace", jsou balíčky vrstev vlivem adsorpce vody tlačeny od sebe jako harmonika – resp. se při výdeji vlhkosti opět stahují. Tímto opakujícím se pohybem uvnitř horniny vzniká destruktivní napětí. Při takovém škodlivém procesu hovoříme o hygrickém bobtnání a smršťování. Typická škoda je tvorba prasklin v blízkosti povrchu. Účinek redukce bobtnání, výrobku Antihygro, se zakládá na „vyřazení" jílovitých minerálů. Kladně nabité ionty kovů v mezivrstvách jsou při ošetření výrobkem Antihygro nahrazeny ionty bez „magnetismu". Díky následné hydrofobní impregnaci prostředky Remmers nebo lazurami na bázi silikonové pryskyřice je možné účinnost redukce bobtnání ještě podpořit.

Tato stránka používá cookies. Vice info